Latviski  По-русски
Aptauja


1. Jūsuprāt, cik lielā mērā pašlaik tiek respektētas cilvēktiesības Latvijā?

Lielā mērā tiek ievērotas
Zināmā mērā tiek ievērotas
Tiek ievērotas daļēji
Nemaz netiek ievērotas
Nezinu
Nav atbildes


2. Jūsuprāt, cik lielā mērā pašlaik tiek respektētas nacionālo minoritāšu tiesības Latvijā?

Lielā mērā tiek ievērotas
Zināmā mērā tiek ievērotas
Tiek ievērotas daļēji
Nemaz netiek ievērotas
Nezinu
Nav atbildes


3. Kā Jūs novērtētu nacionālo minoritāšu iespējas attīstīt savu kultūru Latvijā?

Labas
Apmierinošas
Sliktas
Nezinu
Nav atbildes


4. Kā Jūs novērtētu etniskās attiecības Latvijā?

Labas
Apmierinošas
Sliktas
Nezinu
Nav atbildes


5. Kurš no šiem apgalvojumiem visvairāk atbilst Jūsu uzskatiem?

Jāpanāk, lai Latvijā būtu vienas kopienas sabiedrība
Latvijā var būt arī divkopienu sabiedrība
Latvijai jābūt sabiedrībai, kas atvērta kultūru daudzveidībai
Nezinu
Nav atbildes


6. Kurš no šiem apgalvojumiem visvairāk atbilst Jūsu uzskatiem?

Sabiedrībai labāk, ja imigranti saglabā savas tradīcijas
Sabiedrībai labāk, ja pieņem sabiedrības vairākuma tradīcijas
Nezinu
Nav atbildes


7. Es būtu ar mieru kontaktēties, pat līdz tuvai radniecībai, laulībām, ar (var atzīmēt vairākus variantus):

Latviešiem
Krieviem
Lietuviešiem
Igauņiem
Skandināviem
Amerikāņiem
Vāciešiem
Ebrejiem
Tumšādainiem
Romiem (Čigāniem)
Kaukāziešiem
Ķīniešiem
Kurdiem
Nav atbildes


8. Ko Jūs domājat par cilvēkiem, kas ierodas šeit no mazāk attīstītām valstīm meklēt darbu? Kā, Jūsuprāt, valdībai vajadzētu rīkoties?

Jāļauj ierasties ikvienam
Kamēr brīvas darbavietas
Jānosaka stingri ierobežojumi cilvēku skaitam
Jāaizliedz ierasties
Nezinu
Nav atbildes


9. Nedrīkst ielaist valstī vispār (var atzīmēt vairākus variantus):

Kurdus
Romus (Čigānus)
Kaukāziešus
Ķīniešus
Tumšādainos
Ebrejus
Krievus
Amerikāņus
Vāciešus
Skandināvus
Lietuviešus
Igauņus
Nav atbildes


10. Ar kuriem cilvēkiem Jūs nevēlētos dzīvot kaimiņos? (var atzīmēt vairākus variantus)

Cilvēkiem ar noziedzīgu pagātni
Citas rases pārstāvjiem
Kreisiem ekstrēmistiem
Dzērājiem
Labējiem ekstrēmistiem
Cilvēkiem ar lielām ģimenēm
Emocionāli nestabiliem cilvēkiem
Musulmaņiem
Imigrantiem, viesstrādniekiem
Cilvēkiem, kuri slimo ar AIDS
Narkomāniem
Homoseksuāļiem
Ebrejiem
Romiem (Čigāniem)
Nav atbildes


11. Jūsu izdienas laiks tiesībsargājošās iestādēs ir (aizpilda tiesībsargājošo iestāžu darbinieki):

līdz 1 gadam
no 1 līdz 3 gadiem
no 4 līdz 10 gadiem
no 11 līdz 20 gadiem
virs 20 gadiem
Nav atbildes


12. Jūsu tautība:

Latvietis
Krievs
Baltkrievs
Ukrainis
Polis
Lietuvietis
Ebrejs
Roms (Čigāns)
Citas tautības pārstāvis (kādas?)
Nav atbildes


13. Jūsu vecums:

17 un mazāk
18-25 gadi
26-35 gadi
36-45 gadi
46-55 gadi
56-65 gadi
66-76 gadi
77 un vairāk
Nav atbildes


© Ēriks Treļs, 2011 - 2023