Ēriks Treļs
Latviski  По-русски
Noderīgas mājas lapas

Starptautiskās institūcijas:
www.un.org - Apvienoto Nāciju Organizācija
www.ohchr.org - Augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos
www.unesco.org - Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras Organizācija

Eiropas Savienības institūcijas:
www.coe.int - Eiropas Padome
www.echr.coe.int - Eiropas Cilvēktiesību tiesa
www.osce.org - Eiropas Drošības un sadarbības organizācija
www.osce.org/odihr - Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojs
www.osce.org/hcnm - Augstais komisārs nacionālo minoritāšu jautājumos
www.fra.europa.eu - Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Valsts iestādes:
www.saeima.lv – Saeima
www.mk.gov.lv – Ministru kabinets
www.iem.gov.lv – Iekšlietu ministrija
www.vp.gov.lv - Valsts Policija
www.rs.gov.lv - Valsts Robežsardze
www.pmlp.gov.lv - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
www.am.gov.lv - Ārlietu ministrija
www.fm.gov.lv - Finanšu ministrija
www.tm.gov.lv - Tieslietu ministrija

Nevalstiskās organizācijas:
www.humanrights.org.lv – Latvijas Cilvēktiesību centrs
www.amnesty.org - Amnesty International

Cits:
www.likumi.lv – Latvijas likumu krātuve
© Ēriks Treļs, 2011 - 2024